TẠP CHÍ NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH TOÀN CẦU PHỎNG VẤN ÔNG PHẠM HẢI ÂU, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA LIENVIETPOSTBANK

Wanda Rich, biên tập viên tạp chí Ngân hàng và Tài chính toàn cầu đã đến Hà Nội và có cuộc phỏng vấn với ông Phạm Hải Âu, Phó Tổng Giám đốc LienVietPostBank để tìm hiểu về bí quyết thành công của Ngân hàng. LienVietPostBank với trụ sở tại thành phố Hậu Giang, tỉnh Hậu Giang, là ngân hàng có số lượng điểm giao dịch lớn nhất trên toàn quốc. Ngân hàng có mạng lưới liên tục được mở rộng với gần 100 Chi nhánh, Phòng giao dịch ngân hàng và quyền khai thác hơn 10.000 điểm giao dịch Bưu điện.   Trang chủ của LienVietPostBank

Save Money & Time. Join Our Newsletter For Free. 
. Event Invites          . News      . Videos              . eMagazines 
. Analysis & Opinion     . Exclusive Reports     . Interviews
Submit

All emails include an unsubscribe link. You may opt-out at any time. See our privacy policy.
 
Save Money & Time. Join Our Newsletter For Free. 
. Event Invites          . News      . Videos              . eMagazines 
. Analysis & Opinion     . Exclusive Reports     . Interviews
Submit

All emails include an unsubscribe link. You may opt-out at any time. See our privacy policy.
 
Close
Save Money & Time. Join Our Newsletter For Free. 
. Event Invites          . News      . Videos              . eMagazines 
. Analysis & Opinion     . Exclusive Reports     . Interviews
Submit

All emails include an unsubscribe link. You may opt-out at any time. See our privacy policy.
 
Close