List of Commercial Banks in Romania

Banc Post
Banca Agricola Sucursala Vâlcea – Agricultural Bank of Valcea County
Banca Bucuresti
Banca Comerciala Romana
Banca Internationala a Religiilor – International Bank of Religions
Banca Romana Pentru Dezvoltare – Romanian Bank for Development
Banca Transilvania
Banca Turco Romana
Bankcoop – Banca de Credit si Promovare
National Bank of Greece – Bucharest Branch
Volksbank Romania S.A.
Unirea Commercial Bank S.A.
UniCredit Romania SA
Romanian International Bank
RoBank
Raiffeisenbank Romania S.A.
Pyraeus Bank S.A.
ABN AMRO Bank
Alpha Bank
Banca Comerciala Carpatica S.A.
Banca Comerciala Ion Tiriac (BCIT)
Banca Comerciala Romana (BCR)
Banca Comerciala UNIREA
Banca Comerciala West Bank S.A. Arad
Banca de Credit si Dezvoltare ROMEXTERRA S.A.
Demirbank
Egnatia Bank
Eximbank of Romania
LIBRA BANK
HVB BANK ROMANIA SA
Garanti Bank International NV. (UGBI BANK)
ING BANK N.V.
MISR Bank
ETEBA Romania SA