List of cities in Madagascar

Ambalavao

Ambanja

Ambatoboeny (Ambato Boeny)

Ambatofinandrahana

Ambatolampy
Ambatomainty
Ambatondrazaka
Ambenja
Ambilobe
Amboasary
Ambohidratrimo
Ambohimahamasina
Ambohimahasoa
Ambositra
Ambovombe
Ampanihy
Amparafaravola
Analalava
Andapa
Andilamena
Andramasina
Anjozorobe
Ankazoabo
Ankazobe
Anosibe An’ala
Antalaha
Antanambao Manampotsy
Antananarivo (Tananarive)
Antanifotsy
Antsalova
Antsirabe
Antsirambazaha (Andoany, Hell-Ville)
Antsiranana (Diégo-Suarez)
Antsohihy
Arivonimamo
Bealanana
Befandriana-Avaratra (Befandriana Nord)
Befotaka
Bekily
Beloha
Belo Tsiribihina (Belon’i Tsiribihina)
Benenitra
Beroroha
Besalampy
Betafo
Betioky
Betroka
Boriziny (Port-Bergé)
Fandriana
Farafangana
Faratsiho
Fenoarivo (Fenoarivobe, Fenoarivo Be)
Fenoarivo Atsinanana (Fénérive Est)
Fianarantsoa
Iakora
Ifanadiana
Ihosy
Ikalamavony
Ikongo
Ivohibe
Kandreho
Maevatanana
Mahabo
Mahajanga (Majunga)
Mahanoro
Maintirano
Mampikony
Manakara (Manakara-Atsimo)
Mananara Avaratra (Mananara Nord)
Manandriana
Mananjary
Mandritsara
Manja
Manjakandriana
Maroantsetra
Marolambo
Marovoay
Miarinarivo
Miandrivazo
Midongy-Sud
Mitsinjo
Morafenobe
Moramanga
Morombe
Morondava
Nosy Be (Nossi-bé)
Nosy Varika
Sainte-Marie (Nosy-Boraha)
Sakaraha
Sambava
Soalala
Soanierana Ivongo
Soavinandriana
Tôlanaro (Tolagnaro, Tola’aro, Faradofay)
Toamasina (Tamatave)
Toliara (Tuléar)
Tsaratanana
Tsiombe
Tsiroanomandidy
Vangaindrano
Vatomandry
Vavatenina
Vohemar (Vohémar)
Vohibinany (Ampasimanolotra, Brickaville)
Vohipeno
Vondrozo

WANT TO BUILD A FINANCIAL EMPIRE?

Subscribe to the Global Banking & Finance Review Newsletter for FREE
Get Access to Exclusive Reports to Save Time & Money

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website. We Will Not Spam, Rent, or Sell Your Information.
All emails include an unsubscribe link. You may opt-out at any time. See our privacy policy.